Jsem obyčejný člověk. Prakticky nezáleží na tom, odkud pocházím, co jsem v minulosti dělala nebo čeho dosáhla. V určitém okamžiku života jsem si začala stále více uvědomovat, že dosavadní životní schémata a vzorce chování přestávají být funkční. Jsou založeny na osobním pohodlí, sobeckosti, boji o moc, výhodách jedněch oproti druhým. Ovládáme jimi sami sebe, sebe navzájem i přírodu. Jsou to vzory chování, které rozvíjejí ego-osobnost a podporují oddělenost. To ale přestalo rezonovat s mou vnitřní pravdou. Vnitřně se ve mně probouzel pocit propojení všeho se vším, každého s každým, každého s Jediným. Nevyhnutelně jsem potřebovala změnu.
Potřebovala jsem si osvojit nové způsoby chování, které odrážejí pochopení toho, že jsem-jsme jak jedineční, tak včlenění do celku, že jsme individualitou a celkem zároveň. Zpočátku jsem nevěděla, jak na to, kde začít, když potřebuji změnit všechno! Tak se to učím, intuitivně, kousek po kousku, ve všech oblastech všedního života. Žiju život ze srdce. Vnímám lásku jako jednotící inteligenci, která propojuje jedince a celek. Zajímá mě, jak žít a tvořit ve spolupráci s celkem. Vnáším do svých projevů soucit, pokoru, odpuštění, pochopení, vděčnost, odvahu a trpělivost. Vnímám je pro sebe jako nejlepší způsoby, jak otisknou ve svém individuálním chování vědomí toho, že jsme propojeni.
Před lety mě velmi oslovilo opakované absolvování pobytů ve tmě. Tato zkušenost je pro mě natolik inspirující, že jsem se rozhodla také nabízet pobyty ve tmě – jako jednu z možností uvědomit si jasněji, kým opravdu jsme, kam směřujeme.
Jindřiška