Vítej na stránkách Dílny života

ve které můžeš strávit nějaký čas o samotě při pobytu ve tmě v rozjímání o svém životě, při hledání tvůrčích inspirací.

Pobyt ve tmě je jedna z možností, jak se propojit se svou nekonečnou životní esencí, s tou naší částí, kterou vpravdě jsme, když odložíme všechny závoje, programy a přesvědčení. Životní esence je inteligence, která nám umožňuje vnímat a prožívat vlastní jedinečnost i propojenost do celku. Jakmile se kdokoliv v sobě dotkne takového zážitku, může vidět svůj život z docela jiného úhlu pohledu, z nové perspektivy. Tehdy se předivo dosavadních prožitků a zkušeností poskládá do mozaiky čerstvých pochopení. Naši minulost můžeme vidět novýma očima, jako zdroj moudrosti. Díky takovému přehodnocení a sebeocenění jsme schopni tvořit docela jinou budoucnost.

O samotě je snadnější uslyšet svůj vlastní hlas v nitru, naučit se ho rozlišovat od hlasů zvnějšku, důvěřovat mu a následovat ho. Vytvořit si vlastní zkušenosti na základě vlastních pocitů a preferencí. Přijmout zodpovědnost za svůj život – za každý čin, emoci i myšlenku – pochopit, že jediné místo, kde můžeš změnit svět, je uvnitř každého z nás. Učit se důvěře ve vnitřní vedení.
Běžný každodenní život přináší tolik rozptýlení a vyrušení do té míry, že často lehce zapomeneme na své pocity a touhy. Pro mnohé z nás může být pobyt o samotě ve tmě velmi inspirující a potřebný. Uvolnit se, vystoupit ze zajetých kolejí, být k sobě vnímavý a třeba najít nasměrování pro následující úsek života. Dílna života ti na čas poskytne útočiště. Je to chráněné území, podpůrná zóna pro uvědomění si spojení s inteligencí, která tvaruje vesmír a nás jako zrnka písku v něm. Dílna života je svatyně uvnitř srdce každého z nás.
Prakticky je Dílna života speciálně pro tento účel postavená zateplená dřevěná chatka, na zahradě mezi stromy. Nachází se na kraji malé vesnice Bruzovice poblíž Frýdku-Místku. Svému účelu slouží už sedmým rokem. Pokud s tebou přečtené řádky rezonují a cítíš, že chceš na sobě pracovat, znovu se propojit se svým vnitřním vedením, projasnit si cestu, abys viděl další krok, jsi srdečně zván k zastavení se, ke spočinutí v laskavé náruči tohoto prostoru.
Děkuji ti za tvůj čas a zájem o pobyt v Dílně života, ať už se rozhodneš jej absolvovat či nikoliv.