Vítej na stránkách Dílny života

ve které můžeš strávit nějaký čas o samotě při pobytu ve tmě v rozjímání o svém životě, při hledání tvůrčích inspirací.

Pobyt ve tmě je jedna z možností, jak se propojit se svou nekonečnou životní esencí, s tou naší částí, kterou vpravdě jsme, když odložíme všechny závoje, programy a přesvědčení. Životní esence je inteligence, která nám umožňuje vnímat a prožívat vlastní jedinečnost i propojenost do celku. Jakmile se kdokoliv v sobě dotkne takového zážitku, může vidět svůj život z docela jiného úhlu pohledu, z nové perspektivy. Tehdy se předivo dosavadních prožitků a zkušeností poskládá do mozaiky čerstvých pochopení. Naši minulost můžeme vidět novýma očima, jako zdroj moudrosti. Díky takovému přehodnocení a sebeocenění jsme schopni tvořit docela jinou budoucnost.

O samotě je snadnější uslyšet svůj vlastní hlas v nitru, naučit se ho rozlišovat od hlasů zvnějšku, důvěřovat mu a následovat ho. Vytvořit si vlastní zkušenosti na základě vlastních pocitů a preferencí. Přijmout zodpovědnost za svůj život – za každý čin, emoci i myšlenku – pochopit, že jediné místo, kde můžeš změnit svět, je uvnitř každého z nás. Učit se důvěře ve vnitřní vedení.
Běžný každodenní život přináší tolik rozptýlení a vyrušení do té míry, že často lehce zapomeneme na své pocity a touhy. Pro mnohé z nás může být pobyt o samotě ve tmě velmi inspirující a potřebný. Uvolnit se, vystoupit ze zajetých kolejí, být k sobě vnímavý a třeba najít nasměrování pro následující úsek života. Dílna života ti na čas poskytne útočiště.
Prakticky je to zateplená dřevěná chatka, na zahradě mezi stromy. Nachází se na kraji malé vesnice poblíž Frýdku-Místku. Svému účelu slouží již deset let. Pokud s tebou přečtené řádky rezonují a cítíš, že chceš na sobě pracovat, znovu se propojit se svým vnitřním vedením, projasnit si cestu, abys viděl další krok, jsi srdečně zván k zastavení se, ke spočinutí v laskavé náruči tohoto prostoru.