Jsem obyčejný člověk, podobný komukoliv, kdo toto čte. V určitém okamžiku života jsem si začala stále více uvědomovat, že moje dosavadní životní schémata a vzorce chování přestávají být funkční. Nevyhnutelně jsem potřebovala změnu.
Chtěla jsem najít nové způsoby, které by více rezonovaly s mojí vnitřní pravdou. Způsoby, které více odrážejí pochopení toho, že jsem-jsme jak jedineční, tak včlenění do celku. Že jsme individualitou a celkem zároveň. Zpočátku jsem nevěděla, jak na to, kde začít, když potřebuji změnit všechno! Tak se to učím, intuitivně, kousek po kousku, ve všech oblastech všedního života. Žiju život ze srdce. Vnímám lásku jako jednotící inteligenci, která propojuje jedince a celek. Zajímá mě, jak žít a tvořit ve spolupráci s celkem. Soucit, pokoru, odpuštění, pochopení, vděčnost, odvahu a trpělivost chápu pro sebe jako nejlepší způsoby, jak otisknou ve svém chování uvědomění si toho, že jsme propojeni.
Jindra